Bijna de kaap van 94 jaren gehaald. Doch op zaterdag 13 oktober 2018 is Maddy Voets – mevrouw Vanthoor – overleden. 

De uitvaartliturgie zal plaatshebben in de parochiekerk van O.L.Vrouw van Fatima te Bret-Gelieren, (Zagerijstraat, Genk) op vrijdag 19 oktober 2018 om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot begroeting in de kerk vanaf 10 uur.
Als iets de dood overstijgt
dan is ‘t de aanwezigheid van de afwezigen in de geest van degenen die blijven
nooit meer later, altijd toen