De stad Genk is blijkbaar klaar om een paar plekken in onze straat aan te pakken met nieuwe asfalt. Het is echter niet duidelijk wanneer de werken zullen aanvangen. Noch op de website van Stad Genk, noch in hun aparte Android-app wordt iets vermeld. Maar hou rekening met minieme hinder.