Onder meer in de Sint-Martinuskerk Genk-Centrum (beiaard), 150 jaar Emile van Doren in het Emile van Dorenmuseum als op C-Mine, een tentoonstelling in de O.L.V van Fatima kerk van Bret, een zoekspel in het MijnBoretum en een kruiden-, planten- en bomenworkshop in het Aroma instituut Creosa.

Meer info op www.erfgoeddag.be