Bregel Sport is vertrokken naar hun terreinen op Terboekt, maar ondertussen werden de beide sportvelden op de Richter al snel “ingepikt”. Vooreerst begon MPI De Luchtballon er containerklassen te zetten. Deze staan in de hoek gevormd door de achtertuinen van enerzijds de woningen Mettenveld 10 en 12 en anderzijds de achtertuinen van sommige huizen op de Annunciadenstraat. Op het kaartje zijn de containers aangeduid met de rode letter A.

Op vrijdag 17 januari 2014 werd dan de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van de sporthal, op de kaart aangeduid met de rode letter B. De sporthal, zo een 8 meter hoog, wordt tegen de achterzijde van de bestaande kantine van Bregel Sport gebouwd, dus op het B-plein, aan de achtertuin van Mettenveld 16. Aan de voorzijde blijft er plaats voor veel groen, enkele beachvolleyvelden en de parking. De beheerder van het geheel is de Genker volleybalclub KVC Racing Genk. Zij trainen en spelen momenteel in de sporthallen van resp. het St-Jan Berchmanscollege en van het Lyceum. Met de komst van de nieuwe Eurassurhal beschikken zij over hun eigen accomodatie.
De officiële opening van de Eurassurhal is voorzien op 11 juli 2014.

eurassurhal_voorstelling

Meer foto’s van de bouw van de sporthal kan je zien op de website van KVCRGenk