Staat het al in je agenda? Wat? Zaterdag 12 november. Om 18.00 u. vieren we dan met een bijzondere eucharistieviering het zestigjarig bestaan van onze parochie. En daarna volgt er nog een feestelijke receptie in de sportzaal. Niet te missen!
En er komt nog een reden bij om er dan zeker bij te zijn: die avond zal aan elke aanwezige een boek geschonken worden met daarin een bundeling van alle getuigenissen, en nog veel meer …