Op de Waterstraat, ter hoogte van de brug over de Europalaan, start stad Genk op 2 oktober met de aanleg van fietspaden, en dit richting richting Hoogveldstraat. In de eerste fase die plusminus drie weken duurt, breekt de aannemer de bermen op. Aansluitend zullen de nutsmaatschappijen kabels en leidingen leggen. Begin 2018 start de eigenlijke aanleg van de fietspaden en krijgt de zone een nieuwe asfaltlaag. De werfzone is niet altijd doorrijdbaar maar blijft voor de bewoners toegankelijk. Stad Genk voorziet daarom een omleiding zodat de basisschool Gelieren altijd bereikbaar is via de Wiemesmeerstraat. Vanuit de Wiemesmeerstraat kan tijdelijk ook de Hoogveldstraat worden ingereden. Het bospad wordt tijdens de werken opengesteld voor enkelrichting verkeer.

Link: www.genk.be