De stad Genk gaat de everzwijnen bestrijden met kooivallen. Genk stelt meer gemeentegronden ter beschikking van de jagers om everzwijnen af te schieten. De stad is ook kandidaat voor een proefproject om in de bewoonde wijken op everzwijnen te jagen met pijl en boog. Prioriteit is om de everzwijnen weg te halen uit de woonwijken waar de dieren zich veilig voelen. Dat is zopas afgesproken op een overleg met de everzwijncoördinator van Limburg waar ook Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos bij betrokken zijn.