Mettenveld, een straat in een verkaveling, verwijst naar de gelijknamige plaatsnaam.

  • Het “Met” (middelnederlands) is de naam van een landmaat.
  • Of het veld van Met(te), Mette-Mie, dialect voor een los vrouwspersoon
  • Waarschijnlijker komt Mettenveld van de familienaam Metten, afgeleid van de voornaam Mechtilde (hierover later meer)

In ‘t Heidebloemke jg 1965-1966 vonden we deze tekst terug :

– Heynric Scepers alias Straff koop te Gelieren een b.l. achter Heynric Metten ruechtere aen die gemeijn steghe buten den gaer (1450).
– Reyner Poismans van Ghelieren als momboir sijns wijffs Heilwig wettige dochter Johan Hentens Soerskens schold kwijt de rechten sijns sweers (= zwager) (1452).
– Jan Lenaerts van Ghelieren .. Jan Metten .. Jan Jordens der jonge kochten eyn eusel (slechte bampt) aen dat cattevin (1485).
– Reyner van Loye anders Metten van Gelieren, man van Katlijn Metten geeft aan Sint-Anna-altaar offt die vreuchmisse van Gheynnick vier vaeten rogge jaerlijcx mits te singen twee vigilien jaerlijcx, hetgeen aanvaard werd door her Jan den pastoer, Geraet den custer met Loyen indije haeghe als momber en her Gort Gubbels, vroegmisheer met momber Jan Achten (1542).