De schade door everzwijnen in Genk en bij uitbreiding Limburg blijft problematisch. De dieren voelen zich ook steeds beter thuis in bewoond gebied. Daarom hebben stad Genk en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een leertraject gestart rond de aanpak van everzwijnen in bewoond gebied. Hierbij is een multidisciplinair team aangesteld om gedurende een jaar een leertraject rond everzwijnbeheer in Genk te leiden. Dat team zal nieuwe methoden uittesten en de bevolking sensibiliseren om zo tot een efficiënt everzwijnbeheer te komen in stedelijke context.

Hoe gaat het leertraject in Genk concreet in zijn werk?

Met dit project willen we gericht kijken wat er nodig is om beter te kunnen inspelen op de problematiek in bewoond gebied. Het expertenteam zal testen hoe de huidige beheerstrategie aangepast kan worden aan de uitdagingen specifiek voor bewoonde gebieden.

  • De Vlaamse overheid, de everzwijncoördinator en de stad Genk hebben de afgelopen jaren diverse sensibiliseringscampagnes gevoerd en zetten die sensibilisering verder. Ze willen de burger nuttige informatie aanreiken over de leefgewoonten van everzwijnen, waar de dieren door aangetrokken of afgestoten worden, wanneer een interactie risicovol wordt, welke dingen je beter niet of juist wel doet om schade te vermijden… Aangezien het team lokaal op pad gaat naar plaatsen waar onaanvaardbare schade werd aangericht door everzwijnen, zullen ze uitleg op maat kunnen verschaffen.
  • Ook preventie zal belangrijk zijn in de directe contacten tussen het team en de lokale inwoners. Je vindt de preventieve maatregelen op onze website https://www.genk.be/everzwijnen. Elke preventieve maatregel heeft echter voor- en nadelen. Het team kan in de probleemgebieden gericht advies geven over welke maatregel het best past in die context. Om preventieve maatregelen te doen slagen moeten ze bovendien volgens precieze richtlijnen opgesteld worden. Dat gaat in de praktijk weleens mis. Ook daar kan het team tips geven. Ze kunnen bovendien adviseren wat de efficiëntste en goedkoopste oplossingen zijn.
  • Als er meldingen zijn van everzwijnoverlast in Genk, zal het team indien nodig actief kunnen ingrijpen en een uitgebreid beheerinstrumentarium uittesten (kooien, geweer, luchtdrukwapen…) Het team zal een aparte toelating krijgen om met aangepaste jachtregels te werken. Ze zijn dus niet beperkt door regels rond waar en wanneer je mag jagen, welke administratie daarvoor moet doorlopen en welke instrumenten je hiervoor mag gebruiken. Zo kunnen ze experimenteren met nieuwe methodes om de everzwijnen aan te pakken.

Het team zal voor dit project ook inspiratie halen uit methoden die toegepast worden in gebieden waar het probleem al langer aanwezig is, zoals Barcelona, Berlijn en Rome. Zo zullen we samen met inwoners op zoek gaan naar de beste manier om schade te beperken.

Wie?

Dit is een project van het ANB, de stad Genk en een extern team. Alle contacten gaat via het ANB en de stad Genk. Als het over beheeracties gaat, wordt dat door het extern team gedaan

Wat, waar en hoe?

Aanpak via sensibilisering, preventie en beheer. Beheer kan gaan over afschot met wapens en vangen met een kooi. Dit kan gebeuren op alle gronden van de stad of op gronden particulier na schriftelijk akkoord.
Beheeracties gebeuren op basis van meldingen via de website van de Stad Genk, analyses van deze informatie en terreinstudie.
Dit project is goedgekeurd door het schepencollege en er is afstemming met verschillende diensten binnen de stad alsook de politie CARMA.

Wanneer?

Het project is in volle voorbereiding. Wellicht zal effectieve start begin februari zijn. Beheeracties kunnen zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts.

Contactpersoon binnen stad Genk

Afdeling Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Rik Brys

Meer info