Gestookt ter gelegenheid van 60 jaar Parochie O.L.V. van Fatima, Bret-Gelieren door Stokerij Wissels!

Het hoofdbestanddeel van de heerlijke drank is uiteraard … flèèketaer. Maar wie weet (nog) dat flèèketaer het Genker dialectwoord is voor jeneverbesstruik!

Vanaf deze week is de verkoop van de beperkte oplage gestart. Het enig verkooppunt is pastorie Bret, Zagerijstraat 51.