Vandaag in de brievenbus gevonden …

Genk, 13 februari 2017

Beste buurtbewoner en verenigingen,

Als schoolteam van MPI De Luchtballon zijn we fier u te mogen melden dat onze bestaande infrastructuur, gelegen te Genk Richter 25, plaats zal maken voor een nieuwbouw. Dit project wordt gerealiseerd door DBFM “Scholen van morgen“, een publiek-private samenwerking (PPS} tussen AG Real Estate, BNP Paribas en de Vlaamse overheid. Het programma omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van het gebouw.

Tussentijds zal de leerlingenpopulatie en het personeelsteam ondergebracht warden in units, bedoeld en opgesteld als voorlopige huisvesting.

Plan van aanpak en timing van bovenvermelde acties zullen toegelicht warden tijdens een infomoment waarbij u als buurtbewoner of vertegenwoordiger(s) van je vereniging aanwezig kan zijn. Deze toelichting zal doorgaan op maandag 27 februari 2017 om 20.00u in het hoofdgebouw van MPI De Luchtballon, Richter 25 3600 Genk.

Volgende personen staan u hierbij graag te woord:

  • Dhr. Dries Wim, burgemeester van stad Genk
  • Mevr. Feys Fé, projectleider DBFM Scholen van morgen
  • Dhr. Provenzano Angelo, verantwoordelijke  infrastructuurwerken  binnen Scholengroep 14 Maasland-Genk GO!, waarvan MPI De Luchtballon deel uit maakt
  • Dhr. Gravano Nunzio, preventie-adviseur binnen Scholengroep 14 Maasland GO!, waarvan MPI De Luchtballon deel uit maakt
  • Dhr. Hermans Erwin, vervangend directeur MPI De Luchtballon

Alvast dank voor uw belangstelling en aanwezigheid!
Met vriendelijke groeten,

Erwin Hermans,
directeur MPI De Luchtballon