Stad Genk laat weten: “Op 01/08 zal de aannemer beginnen met de vernieuwing van de toplaag van de Richter en Neerzijstraat. Deze asfaltwegen zullen duren tot 01/09 (afhankelijk van het weer, waarschijnlijk vroeger klaar). We proberen de hinder tot een minimum te beperken. Er zijn korte omleidingen voorzien. Je moet dus niet zo ver omrijden. Mochten er zich toch problemen voordoen, mag je die natuurlijk steeds melden!