Recreatieoord Kattevennen krijgt een nieuwe toegangsweg en een bijkomende parking met 130 plaatsen voor auto’s en twaalf voor mobilhomes. Hiervoor wordt 3 hectare bos gerooid en elders gecompenseerd.

Hieronder volgt het persbericht van 12 november 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om het wegenisdossier in functie van de aanleg van het nieuwe parkeerterrein in het domein Kattevennen voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarmee is weer een stap genomen in dit dossier, dat op dinsdag 19 november voorligt op de gemeenteraad.

VERDUBBELING PARKEERCAPACITEIT

Het ontwerp voorziet in ongeveer 130 parkeerplaatsen en plaatsen voor 12 mobilhomes. Hierdoor verdubbelt de parkeercapaciteit op de site. Ook legt de stad een nieuwe ontsluitingsweg naar deze parkeerzone aan. Dat zal de verkeersveiligheid ten goede komen, want de huidige smalle straat Kattevennen zal alleen nog toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. Ter compensatie voor de naaldbomen die plaatsmaken voor de parking werd in 2011 al een waardevol jeneverbessenbos tot natuurgebied gemaakt en voorziet de stad bijkomend de aanplant van loofbomen. Op de parking wordt voorts het aandeel verharding tot een minimum beperkt.

OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek voor deze aanleg liep van 28 juni tot einde juli. Er kwamen een aantal bezwaarschriften binnen, die grondig bekeken en behandeld werden. Nu geeft het College dus groen licht. Op 19 november komt dit dossier voor op de gemeenteraad. Nadien kan het schepencollege een omgevingsvergunning voor deze werken afleveren.

SITUATIESCHETS

Het bestaande parkeerterrein heeft een eerder beperkte capaciteit van plusminus 150 auto’s, en beschikt daarnaast ook over ruimte voor kampeerauto’s en paardentrailers. De huidige toegangsweg via de straat Kattevennen, langs Genk VV, kan de toevoer niet aan. Dit traject is ondergedimensioneerd (smal en bochtig tracé, niet geschikt voor grotere voertuigen zoals bussen, problemen bij het kruisen van voertuigen, parkeren in de bermen), de kruispunten zijn niet goed leesbaar en bovendien zonder voorzieningen voor de zachte weggebruikers.

ONVEILIGE SITUATIE

Burgemeester Wim Dries: “Bezoekers parkeren in de berm en auto’s kunnen elkaar nauwelijks kruisen. Deze situatie is onveilig, zeker voor fietsers en voetgangers. Gezien de belangstelling voor het domein Kattevennen met de Cosmodrome, alsook de verdere uitbouw van de site van Sport.Vlaanderen (met onder andere een professionele dry-slope), zal in de toekomst de vraag naar ruimte voor parkeren alleen nog maar toenemen.”

PLAN PARKEERTERREIN

Schepen Michaël Dhoore, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening: “Het nieuwe parkeerterrein, bereikbaar via de nieuwe ontsluitingsweg, krijgt verschillende zones met ruimte voor een 150-tal personenauto’s en een 12-tal kampeervoertuigen. In het ontwerp zijn ook twee zones voor paardentrailers en -vrachtwagens voorzien. De eerste zone tussen de nieuwe autoparkeerzone en de paardenpiste geeft rechtstreeks toegang tot de paarden-accommodatie van Sport.Vlaanderen, en wordt uitsluitend gebruikt in functie van paardentransport.”

GENK VV BLIJFT BEREIKBAAR

Een tweede zone aan de westelijke zijde van het parkeerterrein wordt aangelegd in gestabiliseerd gras en is polyvalent inzetbaar. In de lay-out zijn er ook camperplaatsen opgenomen, alleen toegankelijk via een slagboom. De hele parkeerzone wordt aangelegd in waterdoorlatende materialen. Genk VV blijft bereikbaar via Kattevennen. Schepen Michaël Dhoore: “Vlak na Genk VV wordt een zogenaamde knip gemaakt; gemotoriseerd verkeer is vanaf dat punt niet meer toegelaten. Kattevennen en de vallei achter de straat behoren vanaf dan toe aan de fietsers en wandelaars.”

NIEUWE ONTSLUITINGSWEG

“De nieuwe ontsluitingsweg naar de parkingzone maakt gebruik van het huidige tracé van de Bronbosstraat (voorheen Schabartstraat), en dit vanaf de Oosterring tot aan de parkeerzone. Naast de nieuwe rijweg wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd”, aldus burgemeester Wim Dries.

COMPENSATIE: ZELDZAAM JENEVERBESSENBOS WERD NATUURGEBIED

Voor de aanleg van de parking wordt een kleine drie hectare (overwegend) naaldbos gekapt. De terreinen waarop de parking gepland is, vallen onder het RUP recreatie Kattevennen (2011) en hebben als de bestemming ‘gebied voor recreatie’. Binnen datzelfde uitvoeringsplan gebeurde er in 2011 al een compensatie voor de bomen die nu verdwijnen: een waardevol wild jeneverbessenbos werd gered. Dit zeldzame Limburgse jeneverbessenbos werd omgevormd tot natuurgebied, terwijl het voordien tot een gebied voor dagrecreatie behoorde.

BIJKOMEND: AANPLANT LOOFBOMEN

Naast deze eerdere planologische compensatie is er specifiek voor deze werkzaamheden ook bijkomende boscompensatie voorzien in de vorm van bosaanplant met duurzame loofboomsoorten op Genks grondgebied. Ook worden er over het volledige terrein van de nieuwe parkeerzone verscheidene soorten hoogstambomen en andere groenvoorzieningen aangeplant. Verhardingen worden tot een minimum beperkt ofwel waterdoorlatend gemaakt.