GENK – Op vrijdag 6 maart werden de leden van Okra Bret-Gelieren ontvangen op het stadhuis van Genk voor een receptie aangeboden door de Stad Genk. De vereniging vierde namelijk haar 40-jarig bestaan.

Na het welkomstwoord van de voorzitter Roland Lemmens werd de geschiedenis van Okra in de wijk Bret-Gelieren geschetst. Zo vernamen de aanwezigen dat voor 1970 op Bret-Gelieren al een KAV-afdeling bestond onder leiding van mevrouw Wolfs. Daar waren een aantal dames die vonden dat ze jonger waren dan iedereen dacht. Daarom werd in 1970 ‘Jonger dan je denkt’ opgericht onder leiding van Jacquelène Castermans. Zij was toen nog niet in de politiek gestapt, maar blijkbaar moet dit toch het begin geweest zijn van haar politieke carrière in Genk.

In januari 1980 zijn een groep leden van KBG Genk Centrum, die bij Gerard Schrijvers waren ingeschreven, akkoord gegaan om samen met ‘Jonger dan je denkt’ een bond op te richten op Bret-Gelieren. Ze lieten zich samen aansluiten bij de ACV-afdeling gepensioneerden met Berke Schepers als voorzitter. Zo ontstond de duo -bond ACV-KBG waarbij ieder nieuw lid vrij zijn aansluiting kon kiezen bij ACV of KBG. Dit was de start en de datum waarnaar in de loop van de jaren gerefereerd werd als begindatum van ‘De Bond’ op Bret Gelieren. Zo viert de groep dit jaar dan ook hun 40-jarig bestaan.

In januari 1993 werd op Bret Gelieren op aangeven van Genkenaar Robert Vandeloo, die op dat ogenblik secretaris van CM Limburg was en provinciaal voorzitter van KBG, de bestaande bond ACV-KGB omgevormd tot KBG Bret Gelieren. De eerste voorzitter van de nieuwe bond was Rachel Scauflaire, echtgenote van Robert Vandeloo. Tegenwoordig worden er Word-documenten gemaakt met de komende activiteiten, maar zij maakte destijds een zijdeschildering over een komende uitstap met de nodige uitleg. Enkele van deze werken hingen tussen de foto’s van feesten en uitstappen van de afgelopen jaren die de feestvierders konden bewonderen.

Rachel Scauflaire bleef voorzitter tot 2004 toen zij de fakkel doorgaf aan Lydia Trippaers. Ook zij had enkele creatieve eigenschappen. Onder haar ontstond de crea-hobbygroep. De tafelversieringen die zij maakt voor de feesttafels kent ondertussen iedereen. In 2011 gaf Lydia Trippaers de fakkel weer door aan de huidige voorzitter. En intussen wordt het, na negen jaar voorzitterschap, stilaan tijd om ook weer de fakkel door te geven aan een opvolger.

Ondertussen was de naam van KBG gewijzigd in Okra, kwestie van verjonging. Er werd er ook uitgekeken naar nieuwe leden vanaf 55 jaar. Okra is de afkorting van Open Kristelijk Respectvol Actief. De groep staat open voor alle mensen die hun vrije tijd op een nuttige, gezonde en aangename wijze willen invullen. Wekelijks worden verschillende activiteiten georganiseerd. Maandelijks organiseren ze ook nog een uitstap naar een culturele, toeristische of ontspannende activiteit. Het is dit jaar ook al het zevende jaar dat ze een midweek organiseren. 

Na de toespraak van de voorzitter was het aan de burgemeester Wim Dries om een bemoedigende toespraak te houden en enkele anekdotes te vertellen. Tenslotte had hij ook een geschenk bij: een schaal van Piet Stockmans als aandenken aan deze feestdag. De namiddag werd afgerond met een toespraak van de regiodirecteur Steven Eerdekens die de Okra-groep aanmoedigde om verder te gaan op de ingeslagen weg en hen proficiat te wensen met hun 40-jarig of ‘smaragden’ feest. Tenslotte konden alle aanwezigen nog genieten van een glaasje schuimwijn en wat hapjes, aangeboden door de Stad Genk en samen herinneringen ophalen over de jaren samen bij Okra.


Bron: HBvL dd. 17/03/2020