En deze is ook mooi ! Jos Lycops, René , Theo en Creosa ruimen samen op in het bos. Maar, we moeten zeker de andere vrijwilligers niet vergeten die je niet op de foto ziet . Bedankt allemaal voor de inzet en de vriendschappen die daaruit voort vloeien. Bret Arboretum Rocks !