Genk – Hoewel België tot de rijkste landen van de wereld behoort, is er nog altijd armoede. Met honger slapen gaan is wel een van de ergste dingen die je kan overkomen. Sint-Vincentius probeert daar wat aan te doen. Dit jaar kregen ze in Genk hulp van de scholen.

Een 30-tal scholen uit Genk en Wiemesmeer hebben dit jaar deelgenomen aan de inzamelactie “Week van de Armoede”, georganiseerd door Vincentiusvereniging van Genk in samenwerking met het Stadsbestuur.
De oogst was fenomenaal. Meer dan 400 manden met voornamelijk droge voeding werden door de kinderen in de scholen verzameld en opgehaald door vrijwilligers van Vincentius. Deze vrijwilligers maakten er pakketten van voor bedeling onder behoeftigen uit Genk en Zutendaal.

Directies, schoolteams, ouders en leerlingen leverden andermaal een belangrijke inspanning voor dit jaarlijks weerkerend project en de oogst was groter dan ooit. En ook de vrijwilligers van Sint-Vincentius zetten weer hun beste beentje voor.
Dat hun werking meer is dan een druppel op een hete plaat blijkt uit het feit dat Sint-Vincentius elk jaar meer dan 1000 mensen daadwerkelijk helpt.

Via: HBvL dd. 29/12/2014

Wijlen Octaaf Engels was ook intensief bezig bij de Sint-Vincentius vereniging van Genk. Als jij je steentje wilt bijdragen, kan je er iedere maandag en donderdag van 13.30 tot 16.30u terecht. Of je neemt eerst contact met hen via één van de verantwoordelijken