Vanaf 1 januari zal de huis-aan-huisinzameling van afval dankzij Optimo in 33 gemeenten efficiënter en milieuvriendelijker verlopen. Naast kleine verschillen tussen gemeenten in het noordwesten en het zuiden van Limburg zal Optimo er in al deze gemeenten voor zorgen dat er meer afval gerecycleerd kan worden. Daarnaast is er een aanzienlijke winst op gebied van mobiliteit en uitstoot van fijn stof en CO2. Stad Genk en gemeente Diepenbeek kiezen er als eerste gemeenten in het zuiden van de provincie voor om volledig mee in Optimo te stappen en hun gft-container (groente-, fruit- en tuinafval) in te ruilen voor een doorgedreven scheiding van het organisch afval in de zuivere stromen keukenafval en tuinafval. 

Betere sorteerresultaten, significante milieuwinst
Optimo is het innovatief afvalinzamelingssysteem waarbij 1 afvalwagen verschillende soorten afval op één dag ophaalt. De invoering van Optimo is een nieuwe grote stap in de richting van een klimaatneutralere afvalophaling en -verwerking. Zowel uit studiewerk als uit de praktijk, opgedaan in Optimo proefgebieden Lommel en Voeren, blijkt dat ophaalwagens dankzij Optimo tot een kwart minder kilometers rijden. De uitstoot van fijn stof en CO2 daalt hierdoor met maar liefst 40%. Optimo zorgt daarnaast voor gebruiksgemak. Gezinnen kunnen meer afvalsoorten gewoon aan de voordeur aanbieden. En door slimmer te sorteren, kan er beter gerecycleerd worden. 
Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net, legt uit waarom Limburg.net kiest voor Optimo: “De reden is eenvoudig. Als je met één vrachtwagen op dezelfde dag verschillende soorten afval gescheiden kan ophalen dan is dat winst voor iedereen. Het is gemakkelijk voor onze inwoners, verkeersvriendelijker en het is héél goed voor het milieu. Hoe eenvoudig en evident ook, Optimo betekent een ware revolutie in het denken rond afvalophaling. Limburg loopt met deze afvalinnovatie opnieuw voorop in Vlaanderen.”

Verschillen tussen regio’s noordwest en zuid
Optimo wordt ingevoerd in 32 Limburgse gemeenten en Diest. Het basisprincipe, slimmer sorteren, beter recycleren, geldt in alle gemeenten. De praktische uitvoering ervan verschilt echter per regio. De gemeenten in het noordwesten kunnen vanaf 1 januari twee extra afvalsoorten aan huis aanbieden. Naast huisvuil, pmd en tuinafval zullen ze ook keukenafval en textiel tweewekelijks kunnen aanbieden. 
De gemeenten in het zuiden van Limburg zullen naast hun huisvuil- en pmdzak ook een textielzak kunnen meegeven met de huis-aan-huisophaling. Daarnaast behouden ze voorlopig hun gft-container voor groente-, fruit- en tuinafval.
Stad Genk en gemeente Diepenbeek kiezen voor innovatie 
Eind vorig jaar lanceerde Limburg.net een oproep aan de gemeenten van regio zuid om zich kandidaat te stellen om volledig in te stappen in Optimo en niet te wachten tot 2025. Uit deze kandidaten werden Genk en Diepenbeek gekozen om op 1 januari 2022 al volledig in te stappen in Optimo. Daarmee kiezen ze resoluut voor innovatie op het vlak van afvalinzameling en -verwerking en zorgen ze voor een lagere afvalkost voor hun inwoners. Inwoners van Genk en Diepenbeek ruilen vanaf 1 januari hun gft-container in voor aparte inzameling van keukenafval en tuinafval. Hierdoor kunnen deze afvalsoorten efficiënter en goedkoper opgehaald en verwerkt worden. 

Burgemeester van Diepenbeek, Rik Kriekels licht toe waarom Diepenbeek kiest voor Optimo: “In Diepenbeek zijn we altijd al een voorloper geweest op gebied van organisch afval. Destijds kozen we als eerste gemeente voor een aparte inzameling van gft en nu gaan we als één van twee eerste gemeenten nog een stapje verder door keukenafval en tuinafval apart in te zamelen en te verwerken. Dankzij de aparte inzameling van keukenafval kan het gerecycleerd worden tot biogas en compost. Ook de andere afvalsoorten worden met het hoogst mogelijk rendement verwerkt. Op die manier beperken we het aandeel niet-recycleerbaar afval dat naar de biostoomcentrale gaat voor verbranding. In de toekomst zullen we nog meer kunnen recycleren, Optimo biedt namelijk de flexibiliteit om nog meer afvalsoorten toe te voegen in dezelfde ophaling.”

Door meteen in te stappen in Optimo zorgen Genk en Diepenbeek voor een verlaging van de afvalbelasting met 19,26 euro voor al hun gezinnen.

“We daagden Limburg.net uit om te zoeken naar een innovatief en efficiënt afvalsysteem dat niet alleen zorgt voor meer en betere recyclage maar ook een positieve impact heeft op het milieu en de mobiliteit, vooral in onze stedelijke kernen. Dankzij de efficiëntiewinst kunnen we de lagere kostprijs van dit systeem vertalen in een verlaging van de afvalbelasting voor al onze inwoners” zegt burgemeester van Genk, Wim Dries.

Uitgebreide en tijdige communicatie 
Optimo zal voor alle inwoners van de 33 gemeenten die instappen een aanpassing vragen. Om iedereen tijdig op de hoogte te brengen zal er volgende week in elke brievenbus een folder vallen met een eerste introductie in Optimo. Tijdens de rest van het jaar is er op verschillende momenten communicatie voorzien zodat iedereen goed geïnformeerd met het nieuwe systeem kan starten.

Heel veel vragen en antwoorden … lees ze allemaal aandachtig op de website van Limburg.net