27 juni-8 augustus: Verhogen brug Westerring over het Albertkanaal

De brug van de N76 over het Albertkanaal in Genk moet worden verhoogd naar een doorvaarthoogte van 9,1 meter. De voorbereidende werken zijn eind mei gestart. Op 27 juni beginnen de werken voor de verhoging zelf. De brug is vanaf dan afgesloten voor alle verkeer en dit tot en met 8 augustus. De wegen op beide oevers van het kanaal (Kanaalweg en Kanaaloever) kunnen tijdens de werken eveneens niet gebruikt worden.

Wat houden de werken precies in?

Tijdens de periode waarin de weg zal afgesloten zijn, worden hoofdzakelijke volgende werken uitgevoerd:

  • Aanpassen van het wegprofiel
  • Opvijzelen van de brug
  • Afbraakwerken aan de landhoofden
  • Aanpassen en versterken van de landhoofden en pijlers aan de nieuwe doorvaarthoogte
  • Aanpassen van de aanloophellingen
  • Neervijzelen van de brug tot het gevraagde niveau

Bij het aanpassen van het wegprofiel wordt het huidige 2 x 2 rijstrokenprofiel overgenomen, maar er wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien aan de afwaartse zijde van de brug (kant Diepenbeek).

Verkeershinder

De N76 wordt voor alle verkeer afgesloten vanaf 27 juni  t.e.m. 8 augustus. Er is een omleiding voorzien. Het verkeer van Zuid naar Noord volgt route 42. Het verkeer van Noord naar Zuid volgt route 45. Voor het lokale verkeer wordt gebruik gemaakt van de omleidingsroute N702-N750-Zuiderring aan de oostzijde van de brug.

Ook het openbaar vervoer zal tijdens deze periode onderbroken worden. Voor de bussen van De Lijn is een alternatieve route voorzien.

Om zwaar sluipverkeer binnen de woonkernen tegen te gaan wordt een tonnagebeperking opgelegd aan verschillende wegen.

Het scheepvaartverkeer zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Vanaf 30 mei kan door de werken aan de Westerring de firma Recmix in de Henry Fordlaan niet langs de gewone weg te bereiken zijn. Er is een omleiding aangegeven. De doorgang onder de brug gaat terug open op 16 augustus.

Algemene omleiding

klik voor groter formaat
klik voor groter formaat

Fietsomleiding

klik voor groter formaat
klik voor groter formaat