Sinds 1 december is de maximum snelheid op de Weg naar As (tussen de Pachthofstraat en de André Dumontlaan) verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u.

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is wegbeheerder en voerde dit in naar aanleiding van een Ministerieel Besluit van minister Lydia Peeters (begin november). In dit MB werden nog twee andere snelheidsverlagingen vastgelegd op gewestwegen: Westerring ter hoogte van de kanaalbrug richting Diepenbeek (van 90 km/u naar 70 km/u) en de ventwegen op Hoevenzavellaan (van 50 km/u naar 30 km/u). Allen kaderen in het verhogen van de verkeersveiligheid.

WEG NAAR AS: TRAJECTCONTROLE VANAF 1 JANUARI

Vanaf 1 januari wordt op de Weg naar As ook de trajectcontrole actief. Deze snelheidsverlaging, beslist en uitgevoerd door AWV, zou er echter ook gekomen zijn zonder de invoering van trajectcontroles.

WAAROM VERLAGING VAN 70 KM/U NAAR 50 KM/U?

De Weg naar As loopt door een woongebied, met Oud-Winterslag ten westen en Gelieren ten oosten van de weg. Bovendien ligt de weg in de onmiddellijke omgeving van scholencampus Bret, waar zich zowel kleuter-, lagere als hogere scholen bevinden. Er gebeuren regelmatig ongevallen, vooral ter hoogte van de kruispunten. Het verlagen van de snelheid zorgt voor minder ongevallen en een lagere impact indien een ongeval zou gebeuren.

VEILIGER VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

De weg wordt frequent gebruikt door fietsers en voetgangers, en heeft belangrijke stopplaatsen voor het busvervoer. Er zijn een aantal grote oversteekplaatsen op dit traject. Ook is het een belangrijke ader voor het (toekomstig) fietsroutenetwerk. Vanaf de Reinpadstraat is de Weg naar As opgenomen als hoofdroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk richting As. Een snelheidsverlaging verhoogt het comfort, het veiligheidsgevoel en de absolute veiligheid voor de actieve weggebruiker.

Door de snelheidsverlaging naar 50 km/u streven we dus naar veiliger verkeer, met als bonus dat deze snelheidsverlaging ook een gunstig effect heeft op geluidsoverlast door verkeer. Bovendien wordt de snelheid zo uniform voor de gehele Weg naar As, waarbij in de schoolomgeving dynamisch 30 km/u geldt.

Bron: www.genk.be