Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt de Weg naar As (N723) ter hoogte van de Welzijnscampus Portavida met toegankelijke bushaltes en een nieuwe fiets- en voetgangersoversteekplaats.

13/02/23: start voorbereidende werken

Vanaf maandag 13 februari maakt de aannemer de bermen bouwrijp. Aan de kant van de oneven huisnummers maken we het openbaar domein vrij tussen de rijweg en de rooilijn (de grens met privédomein). De rooilijn is met rode stippen uitgezet op het terrein. 

28/02/23: start nutsmaatschappijen 

De nutsmaatschappijen, onder leiding van De Watergroep, werken in de bermen en op het fietspad aan de oneven zijde. Zij vernieuwen en verplaatsen kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telefonie. Deze werken duren zo’n 2 maanden onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Mei ’23: start infrastructuurwerken

Onder voorbehoud van een vlot verloop van de voorbereidende werken en de nutswerken, start AWV in mei 2023 met de effectieve vernieuwing van de Weg naar As. De werken zouden afgerond worden tegen het zomers bouwverlof, midden juli

Werken starten in de loop van de komende weken.

Meer info op www.wegenenverkeer.be